Inhoudsopgave

Discriminatie via het cv is iets wat helaas regelmatig voorkomt, soms zonder dat je het door hebt. Hoe gebeurd dit? En hoe kun je voorkomen dat jij gediscrimineerd wordt tijdens een sollicitatieprocedure? Dat en meer willen we behandelen in deze blog. Want iedereen moet aan een baan kunnen komen, toch?

Discriminatie is iets wat veel voorkomt tijdens het solliciteren. Er zijn veel vooroordelen te vinden in de bedrijfswereld, en dat is iets waar veel mensen nadeel van ervaren of kunnen ervaren. Er is de afgelopen jaren onder andere aangetoond dat sollicitanten met een migratieachtergrond minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. De overheid besteedt veel aandacht aan het tegengaan en verdringen van discriminatie op de arbeidsmarkt. Wat de overheid onder andere doet in het bedrijfsleven is niet-westerse sollicitanten voorrang geven bij lokale en gemeentelijke functies. Ook worden recruiters getraind om niet in vooroordelen te trappen. Helaas zijn er nog té veel bedrijven die wel discrimineren bij de sollicitatie.

Een vraag die toch wel een leidende rol speelt bij dit probleem is toch wel wanneer er discriminatie plaatsvindt. Is dat al vanaf het moment dat het cv en de sollicitatie bij het bedrijf binnenkomen? Of is het na het lezen van de motivatiebrief, of na het openen van het cv? En dat is iets wat lastig te onderzoeken is, maar iets wat nog vele malen lastiger tegengegaan kan worden.

Er mag namelijk in sommige situaties wél onderscheid worden gemaakt bij een sollicitatieprocedure, die situaties lichten we er even uit.

Een werkgever mag bijvoorbeeld van een leraar Nederlands verwachten dat deze perfect Nederlands spreekt en de taal voldoende beheerst om voor de klas te staan en het vak te geven. Of als een kandidaat aan bepaalde eisen moet voldoen om de functie waar voor gesolliciteerd wordt goed uit te kunnen voeren. Maar er mag ook een ondervertegenwoordigde groep worden bevooroordeeld in een sollicitatieprocedure, in die situatie hebben we het over positieve discriminatie. Een werkgever mag bij gelijke geschiktheid, dus als kandidaten over dezelfde capaciteiten beschikken, de voorkeur geven aan bepaalde sollicitanten. Je kan dan denken aan een bedrijf waar vrouwen ondervertegenwoordigd zijn, maar ook aan een bedrijf waar weinig tot geen mensen met een migratieachtergrond te vinden zijn. Een laatste situatie: een werkgever mag voorrang geven aan een kandidaat met een handicap om de achterstand van deze groep wereldbewoners op de arbeidsmarkt weg te werken.

Er zijn twee vormen van onderscheid te vinden op de werkvloer. We hebben het over het volgende:

  1. Direct onderscheid werknemers: bij direct onderscheid is het totaal duidelijk dat een werkgever verschil maakt. Denk hierbij aan de volgende situatie: een vrouw hoort na een sollicitatieprocedure dat ze niet aangenomen wordt omdat ze een vrouw is.
  2. Indirect onderscheid werknemers: op een werkvloer waar er indirect onderscheid plaatsvindt lijkt het of alle werknemers met dezelfde rechten worden behandeld, ze lijken dezelfde kansen te krijgen. Maar in de praktijk wordt er één groep benadeeld. Een voorbeeld hiervan is een toeslag voor kostwinners. Omdat mannen vaker kostwinner zijn, vaker dan vrouwen, profiteren zij hier meer van. Indirect onderscheid mag niet, alleen als de werkgever hier een gegronde reden voor kan aanleveren. Dat wordt dan objectieve rechtvaardiging genoemd.

Er valt dus genoeg te vertellen over onderscheid en discriminatie op de arbeidsmarkt, vaak liggen dergelijke situaties gevoelig en levert het vaak onprettige ervaringen op. En dat is voor niemand fijn, het valt óók daarom ten zeerste te betreuren dat er tegenwoordig nog discriminatie op alleen de naam van een sollicitant plaatsvindt. Haaks daarop is het ten zeerste te prijzen in onze overheid dat ze actie onderneemt om discriminatie tegen te gaan. Want iedereen heeft evenveel recht op een bepaalde functie in het bedrijfsleven!

Wat kun jij doen om discriminatie via je cv te voorkomen? Dit is helaas iets wat je niet zelf in de hand hebt. Wat je in ieder geval moet doen is je cv zo goed mogelijk maken, dat doe je natuurlijk met behulp van onze cv templates. Zo val je positief op tussen je concurrenten, en verhoog je de kans om uitgenodigd en/of aangenomen te worden. Als je denkt dat er gediscrimineerd wordt, schroom dan niet om het bedrijf om de reden te vragen waarom je niet aangenomen bent. Je mag ook altijd een mailtje sturen naar [email protected], dan kunnen wij kijken of we je verder kunnen helpen.