Inhoudsopgave

Al eerder gaven we je een voorbeeld over hoe je een gestructureerde sollicitatiebrief kunt opstellen. Die blog werd veel gelezen! Daarom opnieuw een voorbeeld van een sollicitatiebrief. Doe er je voordeel mee!

Veel mensen komen op onze website voor het maken van een cv doormiddel van onze cv-maker. Handig is dat je ook gemakkelijk een sollicitatiebrief maakt met onze sollicitatiebrief-templates, zodat deze perfect aansluit op je cv!

Johannes Knevelaar
Leworskilaan 11
3896WC Bordomië

Dhr. L. van Uieren
Stalmeester
Faculteit der Wijsbegeerte
Universiteit van de Kostelijke Kunsten te Koliminus

Amsterdam, 23 mei 1932

Betreft: Sollicitatie voor de functie van stalknecht

Geachte meneer van Uieren,

Al geruime tijd houd ik de nieuwszuil van de Universiteit van de Kostelijke Kunsten te Koliminus in de gaten aangaande haar vacatures. Niet met weinig interesse vernam ik daar kortgeleden de vraag naar twee nieuwe stalknechten. Mijn belangstelling voor de Universiteit van de Kostelijke Kunsten komt niet zomaar uit de lucht vallen. Als sinds mijn kindse jaren ben ik geïnteresseerd in dit hoogverheven instituut. Dat komt grotendeels door mijn oom. Hij werkte geruime tijd als bibliothecaris in de edele bibliotheek. Zo gaat er geen dag voorbij of de Universiteit komt wel ter sprake. Mijn persoonlijke interesse botviert zich met name op het kritieke en enerverende samenspel tussen de magisters en studenten. Om als stalknecht dit nobele proces functioneel te ondersteunen lijkt me dienstbaar en dankbaar werk.

Naast een sterke intrinsieke motivatie bezit ik ook over de gevraagde kunde en kennis om deze functie te bekleden. De afgelopen vijf jaar zijn gekenmerkt door ijver en toewijding als stalknecht bij een boer in Bordomië. Hier verzorgde ik zijn krachtige paarden, ik voederde, maakte schoon en hield toezicht. Devotie en aandacht kenmerkten mijn werkstijl. De boer was niet alleen uiterst tevreden maar schonk mij ook vrijheid om meer van de wereld te zien.

De jaren voor mijn arbeid bij de boer in Bordomië omvatten mijn jeugd. Zorgeloos doch vlijtig vlogen deze jaren voorbij. Thuis hadden wij ook vee, daar was ik vaak bij te vinden. Een rustgevende omgang met dieren is mij niet onbekend. In mijn curriculum vitae kunt u alles lezen over mijn verdere werkervaring, opvoeding en onderricht.

Afsluitend; ik ben nog maar een jongeling, daar ben ik me ten zeerste van bewust. Maar waar ik misschien jarenlange ervaring mis, ben ik ondernemend, proactief en scherp. IJverig en leergierig. Ik ben er van overtuigd dat deze functie mij schikt, niet alleen vanwege mijn intrinsieke motivatie maar ook vanwege mijn capaciteiten. Ik hoop dat ik van dienst kan zijn!

Ik zie uit naar een reactie en ben van harte bereid om mijn motivatie mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Johannes Knevelaar