Inhoudsopgave

Je werkt al een tijdje bij een bedrijf. Je bent ouder geworden. Je hebt jezelf ontwikkeld op professioneel gebied. Zomaar wat kenmerken die jou kunnen leiden tot de vraag of je maandelijkse loon nog wel op niveau is. Het is ook een hele terechte vraag. Werk moet beloond worden, en als dat werk beter wordt, zou het loon parallel mee moeten stijgen. ‘Zou’, want in de praktijk zijn er genoeg mensen die meer doen dan waar ze voor betaald krijgen. Een onwenselijke ontwikkeling. In deze blog schetsen we de situatie en geven we wat tips over wanneer en hoe te onderhandelen over je loon.

Wanneer?

Wanneer je een aanvraag bij de HR-afdeling kan doen aangaande een mogelijke loonsverhoging hangt af van verschillende factoren. Onderstaand zijn enkele punten genoteerd. Bevraag jezelf op deze punten en kijk of het ook voor jou niet eens tijd wordt voor een onderhandeling over je loon.

  1. Je huidige loon is niet marktconform. Dit heeft alles te maken met de markt van vraag en aanbod. Worden vacatures van de functie die jij uitvoert moeilijk vervuld? Is er een tekort aan mensen die de capaciteiten hebben om jou functie te verkrijgen? Of met andere woorden, ben jij een ‘waardevolle’ werknemer in de ogen van het bedrijf? Als het antwoord op deze vragen ‘ja’ is, is het misschien tijd voor een loonsverhoging.
  2. Je werkt al langere tijd bij een bedrijf maar hebt door de jaren heen geen loonsverhoging gehad. Hoe ouder je wordt, hoe meer je verdient. Het is min of meer een vuistregel, hoewel hij niet altijd opgaat. Desniettemin kan je bij jezelf nagaan of je door de jaren heen dat je bij het bedrijf werkt alleen inflatiecorrecties hebt gehad of ook loonsverhogingen. Is dat laatste niet het geval, dan is het wellicht tijd voor een gesprek over je geldelijke verdiensten.
  3. Je hebt jezelf ontwikkeld op professioneel gebied. Het kan ook zo zijn dat je in de afgelopen periode trainingen, opleidingen of cursussen hebt gevolgd. Allemaal middelen die jou tot waardevol menselijk kapitaal hebben gevormd. Hiertegenover mag natuurlijk ook een financiële vergoeding staan.

Hoe?

Onderstaand enkele tips voor tijdens de onderhandeling over je loon. Neem ze door, en wellicht komen ze van pas!

  1. Let goed op met wie je het gesprek hebt, is het met de HR-afdeling? Zit er een manager bij? Of bij een kleiner bedrijf, zelfs de directeur? Het zijn allemaal bedrijfsrollen die een blik vanuit een andere hoek hebben en waar je rekening mee kunt houden.
  2. Zorg dat je je argumentatie goed op orde hebt, desnoods schriftelijk. Je dienstjaren, je huidige loon, een overzicht van de cursussen en/of opleidingen die je tussentijds hebt gevolgd etc.
  3. Neem je CAO mee, dit rechtsgeldige document kan je argumentatie onderbouwen. Wijs je tegenspeler op de eventuele salarissen die je bij vergelijkbare bedrijven of functies kunt verdienen.

In deze blog keken we naar wanneer je een loononderhandeling aan kunt gaan en gaven we tips hoe je dat gesprek kunt voeren. We hopen dat het je helpt tijdens je zoektocht naar een droombaan! En neem ook even een kijkje bij onze cv maker of onze vacatures!